لزوم اهتمام جامعه و هیأت‌های مذهبی به ترویج امر به معروف و نهی از منکر

 
 

لزوم اهتمام جامعه و هیأت‌های مذهبی به ترویج امر به معروف و نهی از منکر

آیت الله صافی گلپایگانی تأکید کرد؛ لزوم اهتمام جامعه و هیأت‌های مذهبی به ترویج امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درباره اهمیت عمل به امر به معروف و نهی از منکر گفت: باید دیگران را هدایت و راهنمایی کنیم و کاری از این بالاتر نیست.