لزوم تربیت طلاب برای فعالیت تقریبی

 
 

ارتباط علمای جهان اسلام تقویت شود | لزوم تربیت طلاب برای فعالیت تقریبی

حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر تقویت ارتباطات امت اسلامی به ویژه علمای اسلام گفت: ائمه طاهرین(ع) ما را به ارتباط با مذاهب دیگر با حفظ اصول راهنمایی کردند.