مأموریت آیت الله رئیسی به سازمان بازرسی برای بررسی فوری مشکلات کارگران

 
 

مأموریت آیت الله رئیسی به سازمان بازرسی برای بررسی فوری مشکلات کارگران

رییس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش مشکلات کارگران تهیه و برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.