مال حرام ، منتظر، امام زمان ، چشم‌انتظار ،بودجه، فرهنگی

 
 

با مال حرام نمی‌شود منتظر امام زمان بود/ چشم‌انتظار بودجه فرهنگی نباشیم

حضرت آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: برای انجام کارهای فرهنگی باید تلاش کرد و این که بودجه فرهنگی هست یا نه بهانه‌ای بیش نیست، باید از خط بودجه و این قبیل امور بیرون بیاییم و توکل و امید به خدا داشته باشیم و چشم‌انتظار کمک‌های فرهنگی نباشیم،