ماه رمضان فرصت ارزشمند نمایش جلوه های متمدنانه اسلام برای رسیدن به کمال است

 
 

ماه رمضان فرصت ارزشمند نمایش جلوه های متمدنانه اسلام برای رسیدن به کمال است

استاد درس خارج حوزه علمیه قم ماه رمضان را فرصت بزرگ خودسازی و تعالی انسان دانست و بر لزوم استفاده حداکثری از این فرصت ارزشمند تاکید کرد.