مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه

 
 

برگزاری یکصد جلسه مجمع نمایندگان طلاب با مسئولان نظام /طرح القاب حوزوی و شهریه طلاب در حال بررسی است

 رییس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌ علمیه قم گفت: این مجمع طرح‌هایی همچون القاب حوزوی و طرح شهریه به صورت متحد را در دست اقدام دارد.