محرومیت زدایی در دستور کار مسؤولان باشد

 
 

محرومیت زدایی در دستور کار مسؤولان باشد | اجازه نفوذ به دشمن ندهیم

حضرت آیت الله سبحانی بر محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور و رسیدگی به نیازمندان تأکید کرد و خواستار مقابله جدی با نفوذ دشمن در کشور شد.