محورهای پژوهشی و تبلیغى ماه مبارك رمضان

 
 

محورهای پژوهشی و تبلیغى ماه مبارک رمضان

مناسبت ها:اول ماه مبارک رمضان؛ آغاز ماه ضیافت الهی رمضان و فرصت هارمضان فرصت کسب معارف رمضان فرصت انس و آشتی با خدا مناسبت ها اول ماه مبارک رمضان؛ آغاز ماه ضیافت الهی رمضان و فرصت ها رمضان فرصت کسب معارف رمضان فرصت انس و آشتی با خدا رمضان فرصت رسیدگی به امور خیر رمضان فرصت برنامه ریزی و نظم رمضان فرصت یادآوری قیامت رمضان، بهار قرآن قرآن و مهجوریت ها اصناف قاریان و تلاوت کنندگان قرآن نسخه حیات طیبه قرآن دوای دردها رمضان، ضیافت الهی میزبان در ضیافت الهیبیشتر بخوانید