محکومیت آل سعود توسط مراجع

 
 

محکومیت آل سعود توسط مراجع

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:واکنش آیت الله مکارم به جنایت آل سعود|انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر/حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:شهادت جوانان به دست آل سعود ننگی برای جوامع جهانی و مدعیان حقوق بشر است/ حضرت آیت الله نوری همدانی: سقوط آل سعود نزدیک است|امت اسلام و نهادهای مدعی جهانی سکوت خود را بشکنند/ واکنش آیت الله مکارم به جنایت آل سعود/انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر حضرت آیت الله مکارم شیرازی جنایت آل سعود در قتل دسته جمعی فعالان مذهبی و اجتماعی عربستان را محکوم و از سکوت مجامعبیشتر بخوانید