مدير اجرائي حوزه علميه خراسان

 
 

مدیر حوزه‌ علمیه خراسان : تبادل نظر حوزه قم، خراسان و اصفهان ازضروریات کشور است

مدیر اجرائی حوزه علمیه خراسان تبادل نظر حوزه های علمیه خراسان، قم و اصفهان را ازضروریات امروز کشور عنوان کرد.