مدیر مرکز جامعه‌المصطفی‌العالمیه مشهد

 
 

عضو اتاق تبلیغ خراسان:حوزه های زیارتی و توریستی جهان شهر مذهبی مشهد معرفی شوند

مدیر مرکز جامعه‌المصطفی‌العالمیه مشهد گفت: با توجه به سابقه تاریخی و تمدنی شهر مشهد و وضعیت فعلی این شهر در دو حوزه زیارتی و توریستی، به دنبال معرفی هرچه‌بهتر این جهان‌شهر مذهبی هستیم.