مدیر کل صدای و سیمای خراسان رضوی

 
 

حوزه علمیه در عرصه دین به رسانه کمک کند

حوزه علمیه در عرصه دین به رسانه کمک کند مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی با بیان اینکه جایگاه روحانیت با دین گره خورده و معتقدیم باید در همه حوزه ها حضور داشته باشند، گفت: وجود روحانیت آگاه، به روز و شایسته در ارتقای کیفی برنامه های رسانه می تواند موثر باشد و از سوی دیگر در صورت عملکرد خوب رسانه جایگاه روحانیت تقویت می شود.