مذاکره تلفنی روحانی و اوباما

 
 

نظر آیت‌الله جوادی درباره مذاکره تلفنی روحانی و اوباما/ تاکید بر اسلامی شدن دانشگاه‌ها و علوم انسانی

در دیدار سرپرست وزارت علوم مطرح شد؛ نظر آیت‌الله جوادی درباره مذاکره تلفنی روحانی و اوباما/ تاکید بر اسلامی شدن دانشگاه‌ها و علوم انسانی