مذاکره و ارتباط با آمریکا

 
 

نظر آیت‌الله العظمی مکارم درباره مذاکره و ارتباط با آمریکا

  دولت‌مردان باید با هوشیاری، حرکات و رفتار آمریکایی‌ها را زیر نظر داشته باشند، چرا که با توجه به رفتارهای گذشته آنان نسبت به ایران، نمی‌توان به آمریکایی‌ها اعتماد کرد.