مردم را با عظمت اهل بیت آشنا کنیم

 
 

خطبه نورانی فدک برای جامعه تبیین شود| مردم را با عظمت اهل بیت آشنا کنیم

حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به پیش رو بودن ایام فاطمیه از مبلغان خواست که خطبه فدکیه را برای جامعه تبیین و مردم را با عظمت اهل بیت(ع) آشنا کنند.