مردم پای انقلاب ایستاده اند

 
 

وقایع تاریخی در دانشگاه ها تحلیل شود | مردم پای انقلاب ایستاده اند

حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکبد بر لزوم تربیت نسل جوان انقلابی و متعهد در دانشگاه ها، خواستار تبیین درست وقایع تاریهی در دانشگاه ها شد.