مسؤولان ازحاشیه سازی پرهیز کنند

 
 

در برخورد با فساد درون قوه هیچ رحمی نمی شود|مسؤولان ازحاشیه سازی پرهیز کنند

رییس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اجرای فرمایشات رهبر انقلاب اولویت اول کشور را معیشت مردم، رونق تولید، مقاومت و ایستادگی و صیانت از ارزش پول ملی دانست.