مسؤولان از فرصت باقی مانده برای جبران خدمت انجام نداده استفاده کنند

 
 

مسؤولان از فرصت باقی مانده برای جبران خدمت انجام نداده استفاده کنند

استاد حوزه علمیه و عضو اتاق تبلیغ، ابتلائات و بلایا را تلنگری برای غفلت زدایی دانست و گفت: مسؤولان از فرصت باقی مانده برای جبران خدمت انجام نداده استفاده کنند.