مسؤولان برای از سرگیری فعالیت‌های کشور برنامه‌ریزی کنند

 
 

مسؤولان برای از سرگیری فعالیت‌های کشور برنامه‌ریزی کنند

آیت الله علم الهدی گفت: مسؤولان در جریان‌های مختلف، باید کاری بکنند که همه جریان‌های فرهنگی و اقتصادی با جهش بالا و فعالیت زیادتری به کار خودشان ادامه دهند.