مسؤولان به جای حرف زدن به سیاست ها عمل کنند

 
 

مسؤولان به جای حرف زدن به سیاست ها عمل کنند

مسؤولان به جای حرف زدن به سیاست ها عمل کنند حضرت ‌آیت الله نوری همدانی گفت: با باید و شاید کار درست نمی شود بلکه باید عمل کرد، مساله مهم کشور اقتصاد است که دشمن از همین راه وارد شده است، رهبر انقلاب بارها بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند و مسؤولان اعلام کردند که بر این اساس عمل می کنند اما کاری نشد.