مسؤولان به خون شهدا خیانت نکنند

 
 

اجازه ندهیم دشمن فضای کشور را در دست بگیرد| مسؤولان به خون شهدا خیانت نکنند

حضرت آیت الله علوی گرگانی با انتقاد از برخی بی بندوباری های موجود در جامعه گفت: نباید اجازه دهیم دشمن فضای کشور به ویژه شهرهای مذهبی را در دست بگیرد.