مسؤولان بیدار شوند

 
 

هشدار آیت الله سبحانی نسبت به نفوذ فرهنگی دشمن در جامعه| مسؤولان بیدار شوند

حضرت آیت الله سبحانی نسبت به نفوذ فرهنگی دشمن در جامعه هشدار داد و خواستار هوشیاری و بیداری مسؤولان نسبت به توطئه های فرهنگی دشمنان شد.