مسؤولان دولت در جریان برجام اشتباه کردند نه خیانت

 
 

دولتمردان برجام اروپایی را جایگزین برجام آمریکایی نکنند/ مسؤولان دولت در جریان برجام اشتباه کردند نه خیانت

آیت الله علم الهدی: دولتمردان برجام اروپایی را جایگزین برجام آمریکایی نکنند/ مسؤولان دولت در جریان برجام اشتباه کردند نه خیانت نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: روزی که ما از همین تریبون به مذاکرات اعتراض می کردیم، ما را زبون، ترسو و بزدل می خواندند؛ اما امروز خودشان می گویند «مگر شرق آسیا دیوانه است که با آمریکا مذاکره کند؟»