مسؤولان گزارش دهند که برای رفع مشکلات مردم چه اقداماتی کرده اند

 
 

مسؤولان گزارش دهند که برای رفع مشکلات مردم چه اقداماتی کرده اند

نماینده خبرگان با بیان این که مسؤولان باید گزارش دهند که برای رفع مشکلات مردم چه اقداماتی کرده اند، گفت: مسؤولان باید با حل مشکلات و معضلات مردم از مردم وفادار به انقلاب به صورت عملی قدردانی کنند.