مساجد انگلیس

 
 

با افزایش آمار بی خانمانی در سرمای شدید: در های ​مساجد انگلستان به روی بی خانمان ها گشوده شد

درحالی که سرما در انگلستان تاکنون جان چند تن را گرفته و آمار بی خانمان ها در این کشورنگران کننده شده است، چندین مرکز اسلامی و مسجد در بریتانیا برای کمک به این طبقه آسیب پذیر شتافته اند. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از الجزیره، درحالی که دمای هوا در برخی شهرهای اروپایی از جمله در انگلستان به زیر سفر رسیده، چندین مسجد در انگلستان و جمهوری ایرلند درهایشان را به روی بی خانمان ها گشودند. بنا بر گزارش های رسیده،‌ سرما تاکنون جان چند تنبیشتر بخوانید