مشکلات اقتصادی ناشی از روزمرگی مدیران در کارهای روزانه است

 
 

مشکلات اقتصادی ناشی از روزمرگی مدیران در کارهای روزانه است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشکل ما در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور ناشی از خستگی و روزمرگی برخی مسؤولان و مدیران در فعالیت روزانه آنان است.