مشکلات را انکار نکنید

 
 

مشکلات را انکار نکنید| ربط دادن همه مشکلات به جنبه روانی و حباب بودن آ‌ن قانع کننده نیست| مردم گله دارند

حضرت ‌آیت الله مکارم با بیان این که نباید مشکلات را انکار کرد، گفت: این که بگوییم مشکلات جنبه روانی دارد و حباب است جواب قانع کننده ای برای مردم نیست.