معامله قرن و طرح های استکباری آینده دولت غاصب اسرائیل را تضمین نخواهد کرد

 
 

معامله قرن و طرح های استکباری آینده دولت غاصب اسرائیل را تضمین نخواهد کرد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای اقدام غیر قانونی آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت دولت غاصب اسرائیل بر بلندی های جولان را محکوم کرد.