معاون بین‌الملل حوزه های علمیه

 
 

تاکید معاون بین‌الملل حوزه بر ضرورت سرمایه گذاری برای حضور تبلیغی روحانیت در کشورهای مختلف

معاون بین الملل حوزه های علمیه با اشاره به ضرورت ورود روحانیان در عرصه تبلیغ بین المللی، خواستار سرمایه گذاری بیشتر حوزه در این عرصه شد و گفت: حوزه باید در تمامی دنیا حضور داشته باشد و خود را محدود به داخل کشور نکند.