معجزه بزرگ رمضان از دیدگاه دانشمندان غیر مسلمان

 
 

معجزه بزرگ رمضان از دیدگاه دانشمندان غیر مسلمان

بیستمین یادداشت از سلسله نوشتارهای حضرت ‌آیت الله صافی گلپایگانی منتشر شد که معجزه بزرگ ماه مبارک رمضان یعنی قرآن کریم را از دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان مورد بررسی قرار می دهد. خبرگزاری رسا، بیستمین یادداشت از سلسله نوشتارهای حضرت ‌آیت الله صافی گلپایگانی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی: شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِی اُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ ماه تجدید عهد با کتاب خدا بنابر آیه شریفه، بیان کرامت و شرافت ماه رمضان، به واسطه نزول قرآن مجید است، و بلکه از این آیه، اختیار این ماهبیشتر بخوانید