مفتاح التوحید

 
 

امیرالمومنین(ع) مفتاح التوحید است

  یک مژده به شما بدهم: نام امام علی(ع) تا به امروز نیز منافقان را میترساند. حتی امروز پس از گذشت قرن ها اسم علی لرزه بر منافقان می اندازد.  شهید شیخ حسن شحاته از دانش آموختگان الازهر و دارای مذهب حنفی بود که بعد از تحقیق و تفحص پیرامون مکتب خردورز و حیات‌بخش اهل بیت علیهم السلام، به مذهب تشیع گروید. او در تمام سالهای علمی و تبلیغی اش از خطبای زبردست مصر به شمار می آمد، اگرچه بعد از استبصار، بسیاری از ظرفیت های تبلیغی و منابر را ازبیشتر بخوانید