مقدسات

 
 

هیچ کسی حق اهانت به مقدسات شیعه و سنی را ندارد

  حضرت آیت الله مکارم شیرازی، اشتراکات امت اسلام را فراوان دانسته و با تاکید بر این که امور جزیی و فرعی نباید سبب اختلاف و کدورت شود، گفتند: هیچ کس حق ندارد به مقدسات مسلمانان اعم از شیعه و سنی اهانت کند.