مهم‌ترین درس اربعین مقاومت در برابر تحریم‌های دشمن است

 
 

مهم‌ترین درس اربعین مقاومت در برابر تحریم‌های دشمن است

آیت الله علم الهدی: مهم‌ترین درس اربعین مقاومت در برابر تحریم‌های دشمن است آیت‌الله علم الهدی گفت: درسی که اربعین به ما می دهد، مقاومت در برابر دشمنانی است که از روی عناد سفره مردم را با تحریم‌ها، نارسایی‌ها و کمبود ها هدف قرار داده‌اند تا ما را تسلیم کنند.