مهندسی فرهنگ عمومی در راهپیمایی اربعین حسینی

 
 

آیت الله مکارم مطرح کرد؛ مهندسی فرهنگ عمومی در راهپیمایی اربعین حسینی

وظیفه علماى الهى و دانشمندان با ایمان این است که به مردم آگاهى لازم را بدهند و سطح فرهنگ عمومى‏ را بالا برند تا حاکمان ظالم و گروه هاى تبهکار نتوانند کلمات حق را بگویند و از آن اراده باطل کنند . به گزارش خبرگزاری رسا، در دنیاى امروز واژه‏ هایى مانند فرهنگ‏ به دفعات بر زبان زمامداران ظالم و ستمگر عصر ما جارى مى ‏شود، حال آنکه از آن اراده باطل مى‏ کنند، و هر کدام مهارت بیشترى در تحریف حقایق و توجیهات شیطنت آمیز داشته باشند در نیلبیشتر بخوانید