میرزا کوچک خان

 
 

میرزا کوچک خان؛ از طلبه مدرسه جامع تا سردار جنبش جنگل

      آذر ماه سالروز شهادت بزرگ‌مرد تاریخ گیلان زمین میرزا کوچک است که با نهضت جنگل حماسه‌ای بزرگ را برای گیلان رقم زد و سرنوشت آن روزهای این استان را تغییر داد. حدود یک قرن از شهادت میرزا کوچک می‌گذرد اما هنوز خاطره این مرد بزرگ در گیلان و ایران اسلامی زنده و ماندگار است، ملت‌های آزاده دنیا با الگو از این سردار بزرگ در حرکت و مسیر آینده خود بیش از گذشته درس گرفتند. میرزا کوچک شخصیتی دیندار، آزاده و مبارز بود که در زمان خودش با توجهبیشتر بخوانید