نامه اتاق تبلیغ خراسان

 
 

در نامه اتاق تبلیغ خراسان به استاندار مطرح شد؛ ضرورت ارتباط بیشتر مسؤولان با علما و روحانیت برای حل مشکلات مردم

اتاق تبلیغ خراسان با انتشار نامه ای خطاب به استاندار خراسان رضوی، خواستار پاسخگویی بیشتر مسؤولان نسبت به مطالبات به حق مردم شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، اتاق تبلیغ اندیشه ورز خراسان با انتشار نامه ای خطاب به علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، ضمن ابراز انتقاد از حضور کمرنگ مدیران استانی در جلسه بررسی مطالبات مردمی که با حضور علمای برجسته مشهد در محل اتاق تبلیغ خراسان برگزار شد، این مطالبات را متذکر و خواستار پاسخگویی در این رابطه شد. در ابتدای این نامه، با اشاره بهبیشتر بخوانید