ناهنجاری‌های جامعه

 
 

کمبود اخلاق حسینی دلیل برخی از ناهنجاری‌های جامعه امروز/نجات مستضعفان شیعه و جامعه اسلامی یکی از وظایف مبلغان است / در تبلیغ طبیب دوار بطبه باشید/کمکی به روحانیت نمی کنید، با آبروی آن بازی نکنید

آیت‌الله حسینی بوشهری با انتقاد از صداوسیما به جهت پخش برخی سریال‌ها و سبک‌شمردن لباس مقدس روحانیت، گفت: حوزه در برابر سبک شمردن کسوت روحانیت در سریال‌ها، سکوت نخواهد کرد.