نسبت به ادامه محدودیت‌ زیارتگاه‌ها و مراسم مذهبی تجدید نظر کنید

 
 

هشدار جدی به رِییس جمهور:نسبت به ادامه محدودیت‌ زیارتگاه‌ها و مراسم مذهبی تجدید نظر کنید

استاد حوزه علمیه با اشاره به ریسک پایین بازگشایی اماکن مذهبی در شیوع کرونا، از رییس جمهور خواست نسبت به تصمیم بستن زیارتگاه‌ها و مراسم مذهبی تجدید نظر کند.