نظام آموزشی کشور نیازمند اصلاح جدی است

 
 

نظام آموزشی کشور نیازمند اصلاح جدی است

رییس ستاد اقامه نماز کشور گفت: باید نهضتی آغاز شود تا آموزش و پرورش و دانشگاه های ما اصلاح شوند.