نظر آیت الله صافی درباره نحوه ادای نذورات نیمه شعبان در شرایط شیوع کرونا

 
 

نظر آیت الله صافی درباره نحوه ادای نذورات نیمه شعبان در شرایط شیوع کرونا

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به استفتائی نحوه ادای نذورات نیمه شعبان را در شرایط شیوع کرونا اعلام کرد.