نظر مراجع تقلید درباره پیاده روی اربعین حسینی

 
 

نظر مراجع تقلید درباره پیاده روی اربعین حسینی

در قالب پاسخ به استفتاء صورت گرفت؛ نظر مراجع تقلید درباره پیاده روی اربعین حسینی هفت تن از مراجع تقلید در قالب پاسخ به استفتاء نظر خود را درباره زیارت اربعین و پیاده روی با فضیلت آن بیان کردند.