نفوذی ها برای تخریب وجهه و چهره شهر قم برنامه دارند

 
 

نفوذی ها برای تخریب وجهه و چهره شهر قم برنامه دارند

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان توصیه هایی مهم خطاب به استاندار قم، نسبت به تلاش و فعالیت برخی نفوذی ها برای تخریب وجهه و چهره شهر قم هشدار داد.