نقد علمی و قرآنی

 
 

در درس کلام و اندیشه اسلامی مطرح شد؛ نقد علمی و قرآنی آیت‌الله سبحانی بر عقاید و انحرافات فکری جریان سلفی‌گری

حضرت آیت‌الله سبحانی با بیان انحرافات فکری جریان سلفی گری نسبت به خداوند، تاکید کرد: مسلمانان نمی‌توانند خدایی را که از دید ابن‌تیمیه، حرکت می‌کند و صفات جسمیت را نیز داراست، به عنوان خدا بپذیرند زیرا اعتقادات او به عقاید زنادقه نزدیک است.