نقشه فرهنگی دشمن

 
 

نقشه فرهنگی دشمن

برخی سیاست‌پیشگان که بلافاصله برای فلان اتفاق ناگوار در پاریس و لندن، عزادار شدند، حتی از ابراز تأسف نسبت به شهادت یک روحانی ساده‌زیست استنکاف کردند.