نماینده مشهد

 
 

نماینده مشهد: اعتماد به آمریکا ساده لوحانه است

    ما همان قدر که به تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات هسته ای اطمینان و اعتماد داریم، به همان میزان هم به آمریکایی ها بی اعتمادیم و اعتماد با آمریکا ساده لوحانه است.