نهضت کربلا

 
 

درس ذلت ناپذیری حضرت سیدالشهدا

نوشتار آیت الله صافی؛ درس ذلت ناپذیری حضرت سیدالشهدا حضرت ‌آیت الله صافی تأکید کرد: قیام مقدس حضرت سیدالشهدا یکی از حوادث بی‎نظیری است که هاسرار و عظمت و اهمیت آن کاملاً آشکار نگشته و فروغ تجلّی آن خاموش نشده است.  قیام مقدّس حضرت سیدالشهداء علیه السلام یکی از حوادث بی‎نظیری است که هنوز پس از سیزده قرن و اندی، اسرار و عظمت و اهمیت آن کاملاً آشکار نگشته، و فروغ تجلّی آن خاموش نشده، و انوارش همواره در تابش و لمعان، و راهنمای بشریت بسوی آزادی، و عزّت نفس،بیشتر بخوانید


نهضت کربلا از دیدگاه اهل سنت

نهضت امام حسین(ع)از نادرترین رخدادهایی است که تفکر انسانهارا به خود معطوف داشته است و در تاریخ اسلام ارزش والایی دارد. شهادت حسین بن علی(ع)حیات تازه ای به اسلام بخشیده، خونها رابه جوشش آورد و تنها را از رخوت خارج ساخت. امام حسین(ع)باحرکت قهرمانانه خود روح مردم مسلمان را زنده و احساس ذلت وزبونی و اسارت را که از اواخر حکومت عثمان بر روح جامعه اسلامی حکمفرما شده بود، تضعیف کرد. آنچه امت اسلامی از زمان وقوع این حادثه عظیم تا امروز بر آن متفق است، این است که انقلاببیشتر بخوانید