نکات قرآنی جدید به تفسیر نمونه اضافه خواهم کرد

 
 

نکات قرآنی جدید به تفسیر نمونه اضافه خواهم کرد

‌آیت‌الله مکارم شیرازی: نکات قرآنی جدید به تفسیر نمونه اضافه خواهم کرد حضرت آیت‌الله مکارم از افزودن برخی نکات جدید قرآنی به تفسیر نمونه خبر داد و اعلام کرد: هم‌اینک نکات قرآنی تازه‌ای به ذهنم می‌رسد که آن‌ها را در تفسیر نمونه ذکر نکرده بودم و به آن اضافه خواهم کرد.