نگاهی به خطبه فدکیه

 
 

نگاهی به خطبه فدکیه ۱

شناخت شخصیت بانویی بزرگ که در عمر کوتاه خود برازنده القابی چون: کوثر، أم ابیها، أم الأئمه النجباء، فاطمه، زهرا و … بود… مقدمه: شناخت شخصیت بانویی بزرگ که در عمر کوتاه خود برازنده القابی چون: کوثر، أم ابیها، أم الأئمه النجباء، فاطمه، زهرا و … بود و همچون خورشیدی بر فراز آسمان تمدن انسانی درخشید، یکی از عوامل تقرّب به خداست که علاوه بر آثار تربیتی فراوان، شاه‌چراغی است برای تشخیص راه،‌ از بی‌راهه. راه‌های شناخت شخصیت والای صدیقه کبری علیها السلام را می توان به سه طریق تقسیمبیشتر بخوانید