نگاهی گذرا به روند پرونده رئیس عرفان حلقه

 
 

نگاهی گذرا به روند پرونده رئیس عرفان حلقه/چگونه افساد فی‌الارض طاهری اثبات شد؟

انحرافات صریح و بدون پاسخ از طرف سرکرده فرقه و آسیب های فراوان اعتقادی، اخلاقی، جسمی، روحی، خانوادگی و… در افراد شرکت کننده در کلاس های عرفان حلقه در سطح وسیع، منجر به اثبات مفسد فی الارض بودن او و صدور حکم اعدام شده است.