نگاه بین‌المللی

 
 

رییس جامعه‌المصطفی: نیازمند نگاه بین‌المللی هستیم

  رییس جامعه‌المصطفی گفت: بسیاری از تولیدات حوزه علمیه به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است، برای معرفی این تولیدات به دنیا، نیازمند نگاه بین‌المللی هستیم.